Cztery nowe publikacje w programie MONOGRAFIE

Informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii „Monografie FNP” cztery nowe prace: U/sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej dr Anny Kordasiewicz...

Cztery nowe publikacje w programie MONOGRAFIE

Informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii „Monografie FNP” cztery nowe prace: U/sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej dr Anny Kordasiewicz...