Żegnamy prof. dr. hab. Andrzeja K. Tarkowskiego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. dr. hab. Andrzeja K. Tarkowskiego, wielkiego uczonego i nauczyciela, wybitnego embriologa, twórcy szkoły embriologii doświadczalnej ssaków. Prof. Tarkowski (ur. w 1933 w Warszawie) przez całą ka...

Żegnamy prof. dr. hab. Andrzeja K. Tarkowskiego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. dr. hab. Andrzeja K. Tarkowskiego, wielkiego uczonego i nauczyciela, wybitnego embriologa, twórcy szkoły embriologii doświadczalnej ssaków. Prof. Tarkowski (ur. w 1933 w Warszawie) przez całą ka...