Nowi laureaci programów Mentoring i Coaching

Fundacja wyłoniła nowych laureatów programów Mentoring i Coaching, realizowanych w ramach projektu SKILLS*. W gronie pierwszych laureatów Coachingu znalazło się 8 naukowców. Do konkursu zgłoszono 29 wniosków, z których 24 spełniały wymogi formalne. D...

Nagrody POLITYKI dla naszych laureatów

Tygodnik „Polityka” po raz 14. przyznał Nagrody Naukowe dla wybitnych młodych badaczy. Wśród nagrodzonych tradycyjnie już znalazła się duża grupa laureatów różnych programów FNP. Dwoje spośród pięciu badaczy wyróżnionych przez „Politykę” nagrodami gł...