Wyniki pierwszego konkursu w programie FIRST TEAM

Fundacja rozstrzygnęła pierwszy konkurs w programie FIRST TEAM, którego celem jest finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej realizujących badania o przełomowym znaczeniu naukowym lub g...

Żegnamy prof. dr hab. Janinę Jóźwiak

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Janiny Jóźwiak (15.02.1948 – 19.07.2016), znakomitej uczonej – ekonomistki, dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej i rektora tej uczelni (w latach 1993–1999), o...

Pierwszy konkurs w programie TEAM rozstrzygnięty

Fundacja ogłosiła wyniki pierwszego konkursu w programie TEAM, który ma na celu finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata realizujących przełomowe badania naukowe. Do pierwszego konkursu zgłoszono 68 proje...

Wyniki pierwszego konkursu w programie FIRST TEAM

Fundacja rozstrzygnęła pierwszy konkurs w programie FIRST TEAM, którego celem jest finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej realizujących badania o przełomowym znaczeniu naukowym lub g...

Żegnamy prof. dr hab. Janinę Jóźwiak

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Janiny Jóźwiak (15.02.1948 – 19.07.2016), znakomitej uczonej – ekonomistki, dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej i rektora tej uczelni (w latach 1993–1999), o...

Pierwszy konkurs w programie TEAM rozstrzygnięty

Fundacja ogłosiła wyniki pierwszego konkursu w programie TEAM, który ma na celu finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata realizujących przełomowe badania naukowe. Do pierwszego konkursu zgłoszono 68 proje...