banner_MAB-webinar-pl

Webinarium dla wnioskodawców w programie MAB

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące procesu składania wniosków do programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Celem programu MAB jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowany...
banner_Aleksander

Stypendia im. A. von Humboldta przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów dwudziestego konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta. Na sześciomiesięczne pobyty naukowe przyjedzie do Polski dwóch wybitnych profesorów z Niemiec. Stypendystami...