banner_raport2016

Raport Roczny Fundacji

Prezentujemy Raport Roczny FNP, który ukazuje nasze działania w 2016 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on sprawozdanie z naszej działalności statutowej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią audytora, a także suplement prezen...