copernicus festival

Copernicus Festival o emocjach

Emocje były tematem przewodnim czwartego Copernicus Festival. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej była współorganizatorem tego wydarzenia. W epoce lotów kosmicznych i inżynierii genetycznej nie sposób przecenić dokonań ludzkiego rozumu, ale warto też do...
Kordasiewicz_mono

Premiery w serii MONOGRAFIE: Muzyczne narracje o kochankach z Werony, „Nikt za nas tego nie zrobi”. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy, (U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

Seria MONOGRAFIE FNP wzbogaciła się o trzy nowe tytuły. Do sprzedaży trafiły właśnie książki: Muzyczne narracje o kochankach z Werony. Wprowadzenie do narratologii muzycznej dr Małgorzaty Pawłowskiej „Nikt za nas tego nie zrobi”. Praktyki językowe i ...

Nie żyje Zbigniew Brzeziński

Zbigniew Brzeziński urodził się w 1928 r. w Warszawie. Jako dziecko wraz z ojcem, polskim dyplomatą, wyemigrował do Kanady. Po studiach w Montrealu przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Zdobył doktorat z zakresu nauk politycznych i pracował na U...