Klub beneficjentów FNP na portalu Facebook

Zapraszamy beneficjentów FNP – stypendystów, laureatów nagród, uczestników programów – do dołączenia do grupy FNP CLUB uruchomionej na portalu Facebook. Celem FNP CLUB jest integracja osób związanych z Fundacją poprzez wymianę informacji, doświadczeń...

Trwa nabór wniosków do VI edycji programu VENTURES

W ramach programu VENTURES* finansowane są najlepsze projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki, których wyniki można będzie zastosować w innowacyjnej gospodarce. Do udziału w programie i złożenia wniosku zachęcamy doktorantów, absolwentów (zatru...

1,5 mln euro na projekt prof. Macieja Konackiego

Prof. Maciej Konacki z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, laureat programu FOCUS w edycji 2007, znalazł się wśród zwycięzców tegorocznego konkursu Europejskiej Rady Nauki (European Research Council – ERC) viagra canadian pharmacy „Starting...

Nowe nabory do programów

Fundacja ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w II edycji programu HOMING PLUS* i II edycji programu POMOST*. O udział w programie HOMING PLUS mogą ubiegać się naukowcy ze stopniem doktora, którzy niedawno wrócili do kraju, jak również  kandydaci, któ...

Program KOLUMB rozstrzygnięty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła siedmiu laureatów pierwszej w tym roku edycji programu KOLUMB. Beneficjenci programu otrzymają stypendia umożliwiające im sfinansowanie pobytu na stażu podoktorskim w wybranym, prestiżowym ośrodku naukowym na...

Fundusz dla młodych firm technologicznych

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest jednym z inwestorów nowego funduszu Opera Venture Capital (OVC), który będzie się specjalizował w nowych technologiach i pomagał rozwijać innowacyjne projekty biznesowe związane z internetem, teleinformatyką, now...