Filtruj programy

Filtruj programy

Adresaci:
Typ Programu:
Nazwa:
Program TEAM-TECH Core Facility Plus
Opis programu Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wys. do 1 500 000 zł. Wnioskodawca na etapie składania aplikacji proponuje 2-3 osobowy zespół. Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 20 kwietnia 2017 r. Termin nadsyłania aplikacji mija 20 czerwca 2017 r.