Filtruj programy

Filtruj programy

Adresaci:
Typ Programu:
Nazwa:
Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)
Opis programu Program ma na celu stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:
• identyfikowania programów i tematów badawczych,
• polityki personalnej,
• zarządzania pracami B+R,
• komercjalizacji wyników prac B+R,
które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze – oryginalne programy badawczo-rozwojowe – we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z zagranicy.
Termin składania aplikacji

I część wniosku: do dnia 15 stycznia 2016 r. do godz. 16:00.

II część wniosku: do dnia 26 lutego 2016 r. do godz. 16:00.

III część wniosku: nie wcześniej niż do 7 kwietnia 2016 r. do godz. 16:00.

Pierwszą część wniosku należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej. Wersję papierową należy przesłać pocztą, przesyłką kurierską lub doręczyć osobiście do siedziby Fundacji. Decyduje data wpływu.