Zapoznaj się z harmonogramem konkursów w programach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)
Opis programu Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości, będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Termin składania aplikacji

Termin składania pierwszej części wniosku w konkursie nr 6/2017 (projekty realizowane poza województwem mazowieckim) upływa 23 października br.
Termin składania pierwszej i drugiej części wniosku w konkursie nr 7/2017 (projekty realizowane przez beneficjentów programu Teaming) upływa 23 października br.

Program TEAM-TECH Core Facility Plus
Opis programu Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wys. ok. 1 500 000 zł. Wnioskodawca na etapie składania aplikacji proponuje 2-3 osobowy zespół. Termin składania aplikacji

Rozpoczęcie: 1 sierpnia 2017 r. Termin nadsyłania aplikacji mija 2 października 2017 r.