Filtruj programy

Filtruj programy

Adresaci:
Typ Programu:
Nazwa:
Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)
Opis programu Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy (niezależnie od narodowości) będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Termin składania aplikacji

I część wniosku: do dnia 30 października 2016 r. do godz. 16:00.
II część wniosku: do dnia 16 grudnia 2016 r. do godz. 16:00.
III część wniosku: do dnia 21 marca 2017 r. do godz. 16:00.
Wszystkie części wniosku należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.