Celem projektu było doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych.

W ramach projektu Fundacja realizowała poniższe projekty szkoleniowe:

Filtruj programy

Filtruj programy

Adresaci:
Typ Programu:
Nazwa: