Co roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje kilka programów skierowanych do uczonych na różnym etapie kariery naukowej. Poprzez różne formy ich wsparcia Fundacja stara się możliwie elastycznie reagować na najistotniejsze potrzeby środowiska naukowego. Stypendia, subsydia i granty, które oferuje Fundacja, przyznawane są zawsze w trybie konkursu.

Filtruj programy

Filtruj programy

Adresaci:
Typ Programu:
Nazwa:
Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)
Opis programu Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy (niezależnie od narodowości) będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Termin składania aplikacji

I część wniosku: do dnia 30 października 2016 r. do godz. 16:00.
II część wniosku: do dnia 16 grudnia 2016 r. do godz. 16:00.
III część wniosku: do dnia 21 marca 2017 r. do godz. 16:00.
Wszystkie części wniosku należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.