Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu
Rok wydania: 2010
Jednostka naukowa: UMCS

Piotr Celiński
doktor nauk humanistycznych, zajmuje się teoriami mediów i komunikacji społecznej oraz relacjami pomiędzy technologiami a kulturą. Twórca inicjatyw www.cyberlublin.pl oraz www.atomy-bity.pl. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Piotr Celiński
doktor nauk humanistycznych, zajmuje się teoriami mediów i komunikacji społecznej oraz relacjami pomiędzy technologiami a kulturą. Twórca inicjatyw www.cyberlublin.pl oraz www.atomy-bity.pl. 

Książka jest medioznawczą i kulturoznawczą analizą technologii cyfrowych. Tytułowe interfejsy objawiły się jako ich autonomiczna klasa, która wywiera radykalny wpływ na kształt światów medialnych i kultury w ogóle. Sytuują się one w miejscu, gdzie ściera się i przenika to, co analogowe z tym, co cyfrowe, technologiczne z biologicznym, materialne z symbolicznym, twórcy i odbiorcy, kultura masowa i kultura uczestnictwa. Ta specyficzna lokalizacja na „mapie” kultury oraz ich bezprecedensowa siła sprawcza, czyniąca je motorem cyfrowej rewolucji, skłania do stawiania pytań, które wytyczają narrację książki: o istotę cyfrowych technologii medialnych, ich społeczno-kulturowy potencjał i trajektorie wpływów, narzucane przez nie reguły, języki i struktury komunikowania, biologiczne i antropologiczne uwarunkowania ich użytkowania czy wreszcie związki z różnymi „niemedialnymi” domenami rzeczywistości. Autor odpowiada na te pytania w przystępny sposób, często odwołując się do tekstów popkultury – filmów, Internetu czy muzyki popularnej. Zachowuje jednocześnie surowe wymogi wykładu naukowego. Dzięki temu przybliża polskiemu czytelnikowi zarówno same technologie interfejsowe jak i krytycznie sytuuje je w interdyscyplinarnym świetle kulturoznawczych „teorii mediów”. 
 

 
INNE PUBLIKACJE Z DZIEDZINY: socjologia

Matka Polka na odległość

Sylwia Urbańska

W debacie wokół przemian współczesnych rodzin i wzorców płci rzadko dyskutuje się o doświadczeniach kobiet spoza klasy średniej. W istocie niewiele wiemy na temat tego, jak po 1989 roku zmieniały się...
   

Para, mieszkanie, małżeństwo

Filip Schmidt

Jaką rolę w związkach intymnych pełnią dziś moment rozpoczęcia relacji, zamieszkania razem oraz ślubu, a jaką pełniły dawniej? W jakim stopniu koncepcja...
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl