Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji
ISBN: 978-83-231-3316-2
Liczba stron: 514
Rok wydania: 2015
Wydania: 1

dr Filip Schmidt

(ur. 1983) – adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Zajmuje się głównie badaniami życia codziennego, form związków intymnych, praktyk mieszkaniowych, a także edukacji i animacji kulturalnej.

Od 2014 roku współtworzy internetowe repozytorium Archiwum Badań nad Życiem Codziennym. Jest współzałożycielem Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Za pracę magisterską na temat znaczenia problemu cielesności dla teorii socjologicznej otrzymał w 2007 roku nagrodę II stopnia im. Floriana Znanieckiego przyznaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, a za pracę doktorską, będącą podstawą prezentowanej książki – nagrodę Prezesa Rady Ministrów w 2013 roku. Stypendysta DAAD w 2009 i Fundacji UAM w 2010 roku.

dr Filip Schmidt
dr Filip Schmidt
(ur. 1983) – adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Zajmuje się głównie badaniami życia codziennego, form związków intymnych, praktyk mieszkaniowych, a także edukacji i animacji kulturalnej.
Filip Schmidt

Jaką rolę w związkach intymnych pełnią dziś moment rozpoczęcia relacji, zamieszkania razem oraz ślubu, a jaką pełniły dawniej? W jakim stopniu koncepcja miłości romantycznej opisuje doświadczenia współczesnych par? Czy trafne są tezy mówiące o indywidualizacji, kryzysie rodziny lub rosnącej popularności życia w pojedynkę?

Cel tej pracy to analiza przemian charakteru związków intymnych w kontekście ogólnych trendów obecnych w kulturze europejskiej ostatnich stuleci, ze zwróceniem szczególnej uwagi na relację między życiem intymnym a formami zamieszkiwania. Punktem wyjścia jest problematyzacja uproszczeń towarzyszących nieraz myśleniu o przemianach intymności, takich jak wyobrażenie przeszłości jako ery licznej i wielopokoleniowej rodziny, miłości – jako zjawiska kulturowo niezmiennego czy współczesności – jako epoki ludzi niezdolnych do tworzenia bliskich relacji, żyjących w świecie pozbawionym kulturowych wzorów. Zarówno przeszłość, jak i współczesność pary intymnej jest znacznie bardziej wielowątkowa, dynamiczna i pełna napięć oraz zawsze uwikłana w różne formy uspołecznienia, a książka dokumentuje to na trzy sposoby.

Pierwszy to analiza zmieniających się historycznie relacji między miłością, mieszkaniem razem, małżeństwem i rodziną – z naciskiem na kontekst Polski – oparta na teoriach przemian więzi społecznych oraz bogatych danych z prac historyków i socjologów. Drugi to analiza badań intymności prowadzonych współcześnie, dotyczących zwłaszcza trwałości związków, rosnącej liczby singli i upowszechniania się kohabitacji, a także pułapek związanych z ich projektowaniem i interpretowaniem. Trzeci to wnioski z badań autora przeprowadzonych w Poznaniu, od sondażowych po pogłębioną eksplorację historii dwudziestu par młodych ludzi.

Książkę można kupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu www.kopernikanska.pl.

 
INNE PUBLIKACJE Z DZIEDZINY: socjologia

Matka Polka na odległość

Sylwia Urbańska

W debacie wokół przemian współczesnych rodzin i wzorców płci rzadko dyskutuje się o doświadczeniach kobiet spoza klasy średniej. W istocie niewiele wiemy na temat tego, jak po 1989 roku zmieniały się...
   

Przesiedlenia a pamięć

Anna Wylegała

Książka stanowi porównawcze case study pamięci społecznej w miejscach, które na skutek wojennych i tużpowojennych czystek etnicznych, masowych przesiedleń i migracji doświadczyły niemal całkowitej wymiany ludności. ...
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl