historia
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONOGRAFIE

 
aaa

Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty

Michał Tymowski

Od czasu, gdy w 1434 roku udało się Portugalczykom opłynąć groźny dla żeglarzy Przylądek Nie i powrócić z takiej wyprawy, karawele portugalskie posuwały się każdego roku coraz dalej wzdłuż wybrzeża Afryki Zachodniej. Europejscy śmiałkowie nie zastali tam wbrew obawom ziemi tak bardzo spalonej słońcem, że jego żar wyniszczył wszelkie życie. Owszem, dotarli do ziem, gdzie – jak pisał jeden z odkrywców Diogo Gomes – „liczba ludów jest tak wielka, że nie sposób w to uwierzyć”.
 
 
 
aaa

W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze

Karol Myśliwiec

Monografia W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze jest syntezą osiągnięć naukowych polsko-egipskiej misji archeologicznej prowadzącej od 1987 roku wykopaliska po zachodniej stronie piramidy, tzw. piramidy schodkowej, zbudowanej w początkach III dynastii (ok. 2650 rok p.n.e.) przez legendarnego architekta o imieniu Imhotep. Misją kieruje autor książki. Efektem dwudziestu dotychczasowych kampanii wykopaliskowych było odkrycie dwu cmentarzysk z epok odległych od siebie o dwa tysiąclecia: nekropoli wielmożów ze schyłkowej fazy tzw. Starego Państwa (ostatnie stulecia III tysiąclecia p.n.e.) i Okresu Ptolemejskiego (trzy ostatnie stulecia I tysiąclecia p.n.e.).
 
 
 
aaa

Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White'a

Jakub Muchowski

Refleksja teoretyczna nad historią oferowana przez Haydena White'a na ogół pojawia się w dyskusjach o statusie poznawczym rezultatów pracy historyka, relacji między sztuką a historiografią i moralnych zobowiązaniach badaczy dziejów. Prezentowana książka skupia się na zaproponowanym przez amerykańskiego historyka opisie związków łączących pisarstwo historyczne i politykę.
 
 
 
aaa

Możliwość makrohistorii. Braudel, Wallerstein, Deleuze

Jan Swianiewicz

Czy można wciąż myśleć i pisać o historii w wielkiej skali? Formułować tezy o długofalowych procesach historycznych i rządzących nimi regularnościach? W sposób totalny opisywać dzieje cywilizacji? Czy i w jakich kategoriach daje się ująć historia naszego globu? Czy wolno pytać o to, jak wydarzyła się nasza współczesność rozumiana jako całość tego, co uważamy za aktualne?
 
 
 
aaa

Mieszko Pierwszy Tajemniczy

Przemysław Urbańczyk

Ambicją autora nie było stworzenie monumentu wyczerpującego wszystkie kwestie, których rozpatrzenie umożliwiają źródła historyczne i  świadectwa archeologiczne, lecz raczej krytyczna analiza dostępnych informacji, pozostawiająca wciąż spore pole do manewrów interpretacyjnych.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl