antropologia kulturowa/etnologia
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONOGRAFIE

 
aaa

W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena

Agata Lubowicka

W sercu Ultima Thule Agaty Lubowickiej to literackie odczytanie nieznanych w Polsce relacji z ekspedycji do Grenlandii Północnej najznamienitszego duńsko-grenlandzkiego polarnika, Knuda Rasmussena (1879–1933). Rasmussen, podróżnik i kolonizator, który całe swoje życie poświęcił badaniu społeczności inuickich, bardziej niż ktokolwiek inny przyczynił się do utrwalenia romantycznego wizerunku Grenlandii i jej mieszkańców w  dyskursie europejskim. Celem autorki jest zbadanie związków literackiej konstrukcji Grenlandii Północnej w analizowanych utworach z procesem ekspansji terytorialnej państwa duńskiego.
 
 
 
aaa

Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy

Nicole Dołowy-Rybińska

Książka przedstawia portret młodych ludzi angażujących się na rzecz mniejszości językowych Europy: Kaszubów (w Polsce), Górnołużyczan (w Niemczech), Bretończyków (we Francji) i Walijczyków. Odgrywają oni rolę przewodników po swoich kulturach, wskazują na problemy, trudności i wyzwania, z jakimi się spotykają w codziennym życiu i działaniu.

 
 
 
aaa

(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

Anna Kordasiewicz

Książka „(U)sługi domowe” to propozycja spojrzenia na przemiany relacji społecznych we współczesnej Polsce przez pryzmat płatnej pracy domowej. Podsumowuje ponad dziesięcioletni okres badań nad płatną pracą domową w  powojennej Polsce, podejmowaną współcześnie przez Polaków za granicą oraz nad historycznymi formami służby domowej.

 
 
 
aaa

Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Anna Engelking

Przedmiotem książki nie jest ani sowietyzacja wsi białoruskiej, ani też specyfika postkomunistycznej mentalności – choć można ją uważać za pracę sowietologiczną. Kołchoźnicy to analiza antropologiczna, dekonstruująca potoczny stereotyp kołchozu jako instytucji nieodłącznej od fenomenu homo sovieticus.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl