kulturoznawstwo
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONOGRAFIE

 
aaa

Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu

Krzysztof Rzepkowski

Jak Europa długa i szeroka młynarze przez wieki cieszyli się złą reputacją, zarówno w opinii ludzi pióra, jak i w oczach ludu. Cyceron uważał ich profesję za plugawe zajęcie, którym para się tylko motłoch, Boccaccio zrównywał ich status społeczny z ówczesnym statusem czarnoskórych Afrykanów, Chaucer odmalował jako nalanych opojów i bezwzględnych oszustów, a Rabelais widział w nich kutych złodziei.
 
 
 
aaa

Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim

Paweł Majewski

Tekstualizacja doświadczenia to próba syntetycznego opisu procesów, które doprowadziły do powstania „tekstowego obrazu świata” charakterystycznego
dla kultury europejskiej.
 
 
 
aaa

Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce

Kamila Baraniecka-Olszewska

Książka Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce ma dwóch głównych bohaterów: tytułowe misteria oraz teorię performance jako propozycję koncepcji interpretacyjnej w badaniach antropologicznych nad współczesną religijnością.
 
 
 
aaa

Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku

Zbigniew Kloch

Odmiany dyskursu to książka o przemianach, które nastąpiły w polskiej kulturze po 1989 roku, kiedy to rozpoczęły się, trwające do dzisiaj, przekształcenia jej modelu i stylu.
 
 
 
aaa

Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi

Justyna Straczuk

Książka jest plonem długoterminowych badań etnograficznych prowadzonych w  latach 1993-2001 we wsiach na pograniczu wyznaniowym w Polsce i na Białorusi. W centrum zainteresowania znalazły się tu dwa obszary życia społecznego lokujące się na granicy kultury i biologii - skupione wokół umierania i jedzenia - które przez swój bliski związek zarówno ze sferą sakralną, jak i codzienną doskonale ujawniają różne procesy tworzenia i  neutralizowania symbolicznych granic między wyznaniami i między wyznawcami.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl