Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONOGRAFIE

 
aaa

Polityka doświadczenia. Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki

Agnieszka Rejniak-Majewska

Stworzona przez Clementa Greenberga wykładnia modernizmu jest do dzisiaj obecna w świecie sztuki jako „negatywny układ odniesienia” dla aktualnych koncepcji i stanowisk. Książka stanowi próbę zmierzenia się z utrwalonym i niejednokrotnie uproszczonym obrazem poglądów amerykańskiego krytyka, jak również zbadania tego, jak przyjęty przezeń model interpretacji sytuował się na szerszej, rozumianej – geograficznie i historycznie – mapie nowoczesnej sztuki i teorii sztuki.

 
 
 
aaa

Historiografia i mitologia kobiecości. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego

Joanna Szewczyk

Książka stanowi próbę odczytania alternatywnych historii kobiet w pięciu najwybitniejszych powieściach Teodora Parnickiego. Zawarte w niej interpretacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych na gruncie literaturoznawstwa, teorii historiografii, szczególnie zaś antropologii kultury i feministycznej krytyki literackiej.
 
 
 
aaa

W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa anglosaskiego

Tymoteusz Zych

W tradycji prawa anglosaskiego instytucja wiążącego precedensu sądowego jest traktowana jako czynnik zwiększający poziom przewidywalności orzeczeń sądowych. Stanowisko to może prima facie wydawać się zaskakujące z perspektywy prawnika wykształconego w Europie kontynentalnej.

Autor książki podejmuje próbę określenia zależności między rozwojem sposobu pojmowania pewności prawa na przestrzeni dziejów prawa anglosaskiego a procesem kształtowania się w tym systemie wiążącej zasady stare decisis.

 

 
 
 
aaa

W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena

Agata Lubowicka

W sercu Ultima Thule Agaty Lubowickiej to literackie odczytanie nieznanych w Polsce relacji z ekspedycji do Grenlandii Północnej najznamienitszego duńsko-grenlandzkiego polarnika, Knuda Rasmussena (1879–1933). Rasmussen, podróżnik i kolonizator, który całe swoje życie poświęcił badaniu społeczności inuickich, bardziej niż ktokolwiek inny przyczynił się do utrwalenia romantycznego wizerunku Grenlandii i jej mieszkańców w  dyskursie europejskim. Celem autorki jest zbadanie związków literackiej konstrukcji Grenlandii Północnej w analizowanych utworach z procesem ekspansji terytorialnej państwa duńskiego.
 
 
 
aaa

Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy

Nicole Dołowy-Rybińska

Książka przedstawia portret młodych ludzi angażujących się na rzecz mniejszości językowych Europy: Kaszubów (w Polsce), Górnołużyczan (w Niemczech), Bretończyków (we Francji) i Walijczyków. Odgrywają oni rolę przewodników po swoich kulturach, wskazują na problemy, trudności i wyzwania, z jakimi się spotykają w codziennym życiu i działaniu.

 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl