Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj malejąco
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONOGRAFIE

 
aaa

Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku

Andrzej Dziubiński

Autor na podstawie analizy dokumentów, zwłaszcza tych znajdujących się w  Archiwum Miasta Lwowa i w Archiwum Historycznym Kijowa, rekonstruuje nieznane dzieje handlu polsko-tureckiego, którego rozkwit przypadł na lata 1550-1650.
 
 
 
aaa

Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. Mably i konfederaci barscy

Jerzy Michalski

Książka oparta jest na nie znanych dotychczas badaczom materiałach znajdujących się w dwutomowym kopiariuszu pochodzącym z archiwum Michała Wielhorskiego, posła konfederacji barskiej w Paryżu.
 
 
 
aaa

Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890-1914)

Magdalena Micińska

Książka poświęcona jest jednemu z tych kluczowych zagadnień, których poznanie umożliwia zrozumienie zbiorowej świadomości narodowej.
 
 
 
aaa

Historia-Kultura-Metafora. Powstanie neoklasycznej historiografii

Wojciech Wrzosek

W książce podjęto próbę uzasadnienia tezy głoszącej, ze refleksja nad historia i historiografia może być z powodzeniem uprawiana tylko wówczas, gdy naukę te potraktuje się jako dziedzinę kultury.
 
 
 
aaa

Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie poźnej Republiki Rzymskiej

Dariusz Słapek

Autor zajmuje się w tej pracy rozważaniami na temat genezy, charakteru i  ewolucji rzymskich igrzysk gladiatorskich.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl