Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: A

MONOGRAFIE: A

 
aaa

Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna

Wojciech Ryczek

Głównym celem książki jest rekonstrukcja teorii retorycznej, wyłożonej przez Bartłomieja Keckermanna (1572–1609), profesora filozofii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, w obszernym traktacie pod tytułem System retoryki (Systema rhetoricae, Hanau 1608). Opierając się na przejrzystej metodzie, u której podstaw leżała zasada podziału dychotomicznego, wywiedziona wprost z pism logicznych Arystotelesa (Organonu), Keckermann przeprowadził systematyzację sztuki przemawiania. Dzięki twórczemu wykorzystaniu koncepcji Stagiryty, Cycerona i Kwintyliana, a także współczesnych sobie teoretyków wymowy, głównie Rudolfa Agricoli, Erazma z Rotterdamu, Filipa Melanchtona i Piotra Ramusa, stworzył on summę renesansowej wiedzy o retoryce.
 
 
 
aaa

Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego

Anna Dziedzic

Książka jest próbą całościowego ujęcia filozofii człowieka, wyłaniającej się z szeroko zakrojonych poszukiwań Abramowskiego. Autorka sytuuje je na tle przełomu XIX i XX wieku - czasów popularności idei psychiki nieświadomej, wiary w dziedziczenie cech nabytych, nowych koncepcji estetycznych i religijnych, sporu o paralelizm psychofizyczny.
 
 
 
aaa

Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939)

Agnieszka Kluba

Składające się na tę książkę ujęcia postaw estetycznych siedmiu poetów (Bolesława Leśmiana, Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Peipera, Juliana Przybosia, Adama Ważyka, Władysława Sebyły i Józefa Czechowicza) są podporządkowane szerszej perspektywie.
 
 
 
aaa

Aleksander Wielki

Krzysztof Nawotka

Aleksander Wielki to pierwsza polska biografia naukowa największego wodza starożytności, sportretowanego na tle geograficznym i kulturowym Macedonii, Grecji, imperium perskiego i Indii.
 
 
 
aaa

Autonomia jako zasada etyczności. Kant, Fichte, Hegel

Ewa Nowak-Juchacz

Książka dotyczy zagadnienia rozumnej, odpowiedzialnej wolności w  najbardziej fundamentalnych dziedzinach ludzkiego życia i działania, takich jak moralność, stanowienie i wykonywanie prawa, polityka.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl