Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: B

MONOGRAFIE: B

 
aaa

Bogowie, herosi i wybrańcy. Wizerunek zmarłych w greckich epigramatach nagrobnych epoki hellenistycznej i grecko-rzymskiej

Andrzej Wypustek

Książka stanowi pierwsze w języku polskim i nowatorskie w światowym piśmiennictwie naukowym studium greckich epigramów nagrobnych epoki hellenistycznej i grecko-rzymskiej.
 
 
 
aaa

Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej

Krzysztof Hubaczek

Książka Bóg a zło poświęcona jest jednemu z najpoważniejszych problemów, przed jakimi staje teizm, a mianowicie istnieniu zła w świecie. Stanowi ono podstawę wielu argumentów, mających podważyć racjonalność teistycznych przekonań religijnych przez próby wykazania bądź to logicznej niemożliwości pogodzenia istnienia zła i istnienia Boga, bądź też niskiego prawdopodobieństwa teizmu w świetle ogromu istniejącego w  świecie zła.
 
 
 
aaa

Boecjusz i problem uniwersaliów

Tomasz Tiuryn

Problem uniwersaliów to jedno z najsłynniejszych zagadnień w historii filozofii: jego dzieje zaczynają się od sporu między Platonem i Arystotelesem, którzy sformułowali dwa klasyczne rozwiązania problemu – teorię idei i teorię formy. W średniowieczu dyskusja nad nim była tak zaciekła, że to przede wszystkim z okresem scholastyki kojarzymy określenie „spór o uniwersalia”.
 
 
 
aaa

Buddyjska filozofia pustki

Artur Przybysławski

Książka przedstawia rdzeń nauk buddyjskich, jakim jest filozofia pustki, na podstawie klasycznego tekstu Czandrakirtiego Wprowadzenie na środkową drogę (wraz z tybetańskimi komentarzami VIII Karmapy Mikjo Dordże i Dżamgöna Miphama) oraz tekstów Nagardżuny (wraz z komentarzami Czandrakirtiego i Dżamgöna Miphama).
 
 
 
aaa

Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa

Jan Krasicki

Książka stanowi analizę poglądów największego systematycznego filozofa rosyjskiego Włodzimierza Sołowjowa (1853-1900), nazywanego także "ojcem filozofii rosyjskiej", którego myśl - nie przestając oddziaływać do dzisiaj (np. ekumenizm) - stała się na przełomie XIX i XX wieku głównym źródłem "rosyjskiego renesansu religijnego", a także rosyjskiego symbolizmu.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl