Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: D

MONOGRAFIE: D

 
aaa

Don Kichote w krainie filozofów. O kichotyzmie pokolenia '98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości

Iwona Krupecka

Tematem książki jest kichotyzm filozoficzny, ujęty jako spoiwo Pokolenia ’98, nieformalnej grupy wpływowych myślicieli hiszpańskich przełomu XIX i XX wieku.
 
 
 
aaa

Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych

Łukasz Niesiołowski-Spanò

Dziedzictwo Goliata to książka stanowiąca próbę odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na Hebrajczyków i Biblię mieli Filistyni. Lud ten, przybyły wraz z innymi Ludami Morza, zapewne z terenów Egei i Anatolii, osiedlił się w Palestynie w XII wieku p.n.e. i przez pewien czas odgrywał rolę lokalnego hegemona.
 
 
 
aaa

Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku

Anna Markowska

Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku to próba opowieści o powojennej sztuce polskiej poprzez - z jednej strony - znaczące pominięcia i powody takich wykluczeń, a z drugiej - poprzez stopniowe ujawnianie się kontrowersyjnych zmian dotyczących sztuki i  ścieranie się różnic.
 
 
 
aaa

Doświadczenie zagłady z persperktywy dziecka. w polskiej literaturze dokumentu osobistego

Justyna Kowalska-Leder

Książka poświęcona jest doświadczeniu Zagłady widzianej z perspektywy żydowskiego dziecka. Wyjątkowość dziecięcego punktu widzenia polega na tym, że Holokaust nie burzy żadnej poprzedzającej go wizji świata, staje się natomiast obszarem pierwszych rozpoznań.
 
 
 
aaa

Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie

Wojciech Brojer

Przedmiotem zainteresowań autora jest nie "diabeł sam w sobie", ale diabeł w wyobraźni średniowiecznego człowieka, gdyż wyobraźnia narzuca postrzeżeniu nie tylko właściwą sobie siatkę pojęć i relacji, lecz także aprioryczne kategorie czasu i przestrzeni, a przez to ujmuje świat dynamicznie, w ruchu, przemianie.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl