Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: E

MONOGRAFIE: E

 
aaa

Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty

Michał Tymowski

Od czasu, gdy w 1434 roku udało się Portugalczykom opłynąć groźny dla żeglarzy Przylądek Nie i powrócić z takiej wyprawy, karawele portugalskie posuwały się każdego roku coraz dalej wzdłuż wybrzeża Afryki Zachodniej. Europejscy śmiałkowie nie zastali tam wbrew obawom ziemi tak bardzo spalonej słońcem, że jego żar wyniszczył wszelkie życie. Owszem, dotarli do ziem, gdzie – jak pisał jeden z odkrywców Diogo Gomes – „liczba ludów jest tak wielka, że nie sposób w to uwierzyć”.
 
 
 
aaa

Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

Książka jest poświęcona archeologii nowoczesnej teorii literatury w  kontekście historii intelektualnej wschodnioeuropejskiego modernizmu. Z  zawrotnej mnogości konceptów, doktryn, idei i eksperymentów wyłaniają się kontury systemowej całości, w której myślenie naukowe współistnieje z  mitologicznym, wiedza łączy się z wiarą, przyroda z duchem, życie z  twórczością, ideologiczna jednojęzyczność konkuruje z różnojęzycznością.
 
 
 
aaa

Epoka nowożytna wobec średniowiecza

Grażyna Jurkowlaniec

Książka jest poświęcona recepcji i twórczemu wykorzystywaniu średniowiecznych dzieł malarstwa i rzeźby w XVI-XVIII w. Zmiany artystycznych opraw, a także ocen dawnych obrazów, dokonujące się między reformacją a sekularyzacją, zazębiały się z przemianami historiografii i  piśmiennictwa o sztuce.
 
 
 
aaa

Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu

Iwona Massaka

Autorka bada pojęcie eurazjatyzmu, wychodząc od postrzegania Eurazji nie tyle w kategoriach geograficznych, co historyczno - kulturowych i  ideologicznych. Książka jest zatem próbą skonstruowania modelu światopoglądu wyznawców tej idei w oparciu o wyodrębnione przez autorkę "ośrodki krystalizacyjne", czyli główne myśli lub koncepcje dające się wyodrębnić w systemie światopoglądowym.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl