Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: F

MONOGRAFIE: F

 
aaa

Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej

Roman Murawski

To monografia będąca prezentacją i analizą koncepcji filozoficznych dotyczących matematyki i logiki, formułowanych przez polskich logików, matematyków i filozofów w latach 1918-1939. Był to szczególny okres w  historii nauki polskiej - to wtedy powstały i rozwijały się lwowsko-warszawska szkoła filozoficzna i związana z nią warszawska szkoła logiczna oraz polska szkoła matematyczna.
 
 
 
aaa

Filozofowanie z zamkniętymi oczami. Fenomenologia ciała Michela Henry`ego

Monika Murawska

Fenomenologia Michela Henry'ego ogłasza kryzys filozofii i krytykuje całą filozoficzną tradycję, uznając ją za monizm ontologiczny, w którym wszystkie relacje sprowadzają się do różnicy i zewnętrzności, a przedmiot i podmiot zostają zredukowane do przedstawienia.
 
 
 
aaa

Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia

Tadeusz Szubka

Filozofia analityczna poświęcona jest jednemu z najbardziej trwałych kierunków filozofii współczesnej. Celem książki nie jest historyczny przegląd filozofii analitycznej, lecz próba jej metodologicznego uporządkowania i oceny, uwzględniająca nie tylko jej dobrze znane i często przedstawiane w podręcznikach czy zarysach filozofii współczesnej nurty i szkoły, ale także najnowsze tendencje.
 
 
 
aaa

Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza

Maciej Soin

Praca poświęcona jest strukturze i ewolucji filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza. Autor dąży do opisania zasadniczych motywów decydujących o wewnętrznej dynamice myśli Witkacego.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl