Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: H

MONOGRAFIE: H

 
aaa

Historiografia i mitologia kobiecości. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego

Joanna Szewczyk

Książka stanowi próbę odczytania alternatywnych historii kobiet w pięciu najwybitniejszych powieściach Teodora Parnickiego. Zawarte w niej interpretacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych na gruncie literaturoznawstwa, teorii historiografii, szczególnie zaś antropologii kultury i feministycznej krytyki literackiej.
 
 
 
aaa

Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej

Beata Śniecikowska

Książka jest pierwszą monografią poezji polskiej dającej się różnorako wiązać z japońskimi miniaturami haiku. Autorka poddaje analizie lirykę ostatnich z górą stu lat (od Młodej Polski po czasy najnowsze), omawia intersemiotyczne uwikłania haiku (w szczególności związki ze sztukami wizualnymi), dotyka również problematyki translatologicznej.

 

 
 
 
aaa

Hyle i noesis. Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej

Łukasz Wróbel

Rozprawa jest poświęcona analizie trzech koncepcji „literatury stosowanej”, jakie zapisano w międzywojennych publikacjach trojga polskich badaczy (Romana Ingardena, Stefanii Skwarczyńskiej, Konstantego Troczyńskiego). Została w niej podjęta problematyka materialności świata realnego, jej wpływu na to, co symboliczne, a także trybów referencji w gatunkach literatury stosowanej.
 
 
 
aaa

Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu

Filip Lipiński

Książka Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu to wnikliwa analiza współczesnego odbioru i funkcjonowania malarstwa Edwarda Hoppera w sztuce i kulturze wizualnej zarówno na polu oglądowego doświadczenia, jak i dyskursu krytycznego.
 
 
 
aaa

Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności

Renata Ziemińska

Książka jest pierwszą całościową rekonstrukcją dziejów sceptycyzmu (od starożytności po współczesność). Należy zarówno do historii filozofii, jak i epistemologii. Z jednej strony przedstawia rozwój sceptycyzmu, z  drugiej wskazuje na jego niespójność.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl