Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: I

brak autorów na literę I

MONOGRAFIE: I

 
aaa

Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu

Piotr Celiński

Książka jest medioznawczą i kulturoznawczą analizą technologii cyfrowych. Tytułowe interfejsy objawiły się jako ich autonomiczna klasa, która wywiera radykalny wpływ na kształt światów medialnych i kultury w ogóle. Sytuują się one w miejscu, gdzie ściera się i przenika to, co analogowe z tym, co cyfrowe, technologiczne z biologicznym, materialne z symbolicznym, twórcy i odbiorcy, kultura masowa i kultura uczestnictwa.
 
 
 
aaa

Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej

Wojciech Tomasik

Książka w sposób przekrojowy ukazuje obecność i znaczenie motywu kolei w  literaturze. Autor analizuje wpływ kolei, jako jednego z symboli nowoczesności i rewolucji komunikacyjnej, na literackie obrazy świata.
 
 
 
aaa

Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła

Dorota Pietrzyk-Reeves

Książka prezentuje szczegółową analizę pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, które pod koniec XX wieku powróciło do teorii politycznej, stając się dla jednych przedmiotem krytyki, dla innych koncepcją o bogatym potencjale wyjaśniającym czy wręcz społecznym ideałem.
 
 
 
aaa

Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej"

Wojciech Tomasik

Książka dotyczy roli, jaką wyznaczył literaturze plan "propagandy monumentalnej". Program "propagandy monumentalnej", naszkicowany przez Lenina wkrótce po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej, zmierzał do upowszechniania idei komunizmu przy wykorzystaniu wielkich kompozycji plastycznych (pomników, płaskorzeźb, malowideł ściennych).
 
 
 
aaa

Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm

Andrzej Szahaj

Richard Rorty (1931-2007) był jednym z najwybitniejszych filozofów współczesnych, autorem wielu szeroko dyskutowanych książek, odnowicielem tradycji amerykańskiego pragmatyzmu. Często zaliczany także do obozu filozofów postmodernistyczinch, analityków i krytyków całej filozofii nowożytnej. Swymi pracami odcisnął wyraźne piętno na całej refleksji humanistycznej ostatnich dekad XX wieku.
 




 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl