Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: K

MONOGRAFIE: K

 
aaa

Komedia według Terencjusza

Ewa Skwara

Terencjusz – podstawowa lektura szkolna całej starożytności, średniowiecza, odrodzenia; źródło inspiracji dla komedii chrześcijańskiej, teatrów konwiktowych, dramy mieszczańskiej; wzór eleganckiej łaciny w jej kolokwialnym rejestrze; skarbnica sentencji…
 
 
 
aaa

Kobiety w dynastii Piastów. Rola społeczna Piastowskich żon i córek do połowy XII wieku - studium porównawcze

Grzegorz Pac

Jakie miejsce zajmowały kobiety w pierwszej polskiej dynastii? Czego od nich oczekiwano i jak rozumiano ich społeczne role? Czy kobiety bywały podmiotem działań, czy też pozostawały wyłącznie instrumentami w grze prowadzonej przez mężczyzn?
 
 
 
aaa

Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Anna Engelking

Przedmiotem książki nie jest ani sowietyzacja wsi białoruskiej, ani też specyfika postkomunistycznej mentalności – choć można ją uważać za pracę sowietologiczną. Kołchoźnicy to analiza antropologiczna, dekonstruująca potoczny stereotyp kołchozu jako instytucji nieodłącznej od fenomenu homo sovieticus.
 
 
 
aaa

Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915

Krzysztof Lewalski

Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915 to pierwsza w historiografii polskiej próba przedstawienia stosunku Kościołów chrześcijańskich (katolickiego, ewangelickiego i  prawosławnego) w Królestwie Polskim wobec Żydów na przełomie XIX i XX wieku.
 
 
 
aaa

Ktoś i Nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera

Wawrzyniec Rymkiewicz

Powyższa praca stawia sobie dwa cele: przede wszystkim jest próbą przekładu podstawowych idei Sein und Zeit Martina Heideggera na język polski.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl