Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: L

MONOGRAFIE: L

 
aaa

Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty

Edward Balcerzan

Każde nowe zjawisko literackie zagraża tożsamości literatury, ale i jej tożsamość potwierdza. Nowość inicjuje zmianę hierarchii tematów, powoduje deregulację norm wysłowienia, wzmaga zamieszanie pośród gatunków, wymusza rewizję granic oddzielających literaturę od nieliteratury i paraliteratury oraz komunikację werbalną od niewerbalnej.
 
 
 
aaa

Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Monika Małek

Książka jest próbą zaprezentowania liberalizmu etycznego Johna Stuarta Milla jako całościowego, systemowego ujęcia, zawierającego koncepcję człowieka i określającego status oraz hierarchię wartości.
 
 
 
aaa

Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku

Przemysław Gut

Książka podejmuje istotne dla filozofii XVII wieku, aczkolwiek aktualne do dzisiaj zagadnienie, konstytuujące spór między monizmem a pluralizmem w pojmowaniu rzeczywistości. Jej warstwę zasadniczą stanowi analityczne omówienie argumentacji Leibniza na rzecz pluralizmu w zestawieniu z  poglądami współczesnych mu filozofów o orientacji monistycznej, zwłaszcza Spinozy.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl