Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: N

MONOGRAFIE: N

 
aaa

Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy

Nicole Dołowy-Rybińska

Książka przedstawia portret młodych ludzi angażujących się na rzecz mniejszości językowych Europy: Kaszubów (w Polsce), Górnołużyczan (w Niemczech), Bretończyków (we Francji) i Walijczyków. Odgrywają oni rolę przewodników po swoich kulturach, wskazują na problemy, trudności i wyzwania, z jakimi się spotykają w codziennym życiu i działaniu.

 
 
 
aaa

Neopragmatyzm

Tadeusz Szubka

W książce proponuje się spojrzenie na neopragmatyzm z punktu widzenia filozofii analitycznej. Na tle pragmatyzmu klasycznego i nowego przedstawiono krytykę pragmatyzmu, dokonaną przez współtwórców filozofii analitycznej – George’a E. Moore’a oraz Bertranda Russella.
 
 
 
aaa

Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

Paweł Stefan Załęski

Książka łączy krytyczną analizę socjogenenezy dwóch fenomenów ponowoczesności - dyskursu o społeczeństwie obywatelskim oraz zjawiska zwanego potocznie trzecim sektorem.
 
 
 
aaa

Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych

Krzysztof Jaskułowski

Przedmiotem monografii jest analiza naukowej refleksji nad narodem i nacjonalizmem. Praca jest krytycznym przewodnikiem po problematyce studiów narodowościowych.
 
 
 
aaa

Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej

Weronika Chańska

Celem książki jest prześledzenie, jak pojęcie "jakość życia" funkcjonuje we współczesnej medycynie. Autorka stara się pokazać, w jaki sposób kategoria ta torowała sobie drogę w myśli bioetycznej – w jakich okolicznościach weszła do kanonu pojęć tej dyscypliny oraz jakie wartości i założenia filozoficzne legły u jej podstaw.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl