Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: O

MONOGRAFIE: O

 
aaa

Orgie słów. Terminologia misteriów w parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis

Filip Doroszewski

Książka poświęcona jest terminologii misteriów w epickiej Parafrazie Ewangelii wg św. Jana napisanej przez Nonnosa z Panopolis. Temat ten jest podwójnie tajemniczy. Postać Nonnosa, późnoantycznego poety greckiego z Egiptu, który najprawdopodobniej żył i tworzył w kosmopolitycznej Aleksandrii w V w. n.e., do dziś pozostaje zagadką.


 
 
 
aaa

Odwieczny naród

Michał Łuczewski

Michał Łuczewski opowiedział historię Polski w sposób, w jaki jeszcze nigdy nie została opowiedziana. Piszą ją nie dominujące elity, ale przedstawiciele warstwy zmarginalizowanej: chłopi ze wsi Żmiąca w  Beskidzie Wyspowym.
 
 
 
aaa

O pojęciu dowodu w matematyce

Krzysztof Wójtowicz

Książka jest poświęcona analizie statusu dowodów matematycznych. Na proces dowodzenia w matematyce można patrzeć jako na pewnego typu argumentację, która jest ujęta w precyzyjnie skodyfikowane reguły. Jednak standardy dowodowe ewoluują, nieuchronnie pojawiają się też w  nich elementy uznaniowe – przyjęcie pewnych reguł jako powszechnie akceptowanych odbywa się bowiem na etapie preteoretycznym.
 
 
 
aaa

Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

Jan Wasiewicz

Konstytutywnym wymiarem wielorakich form, postaci i masek nihilizmu jest "doświadczenie" nicości. Autor wyróżnia pięć podstawowych typów takiego doświadczenia.
 
 
 
aaa

Ontologiczne podstawy posiadania

Adam Workowski

Książka "Ontologiczne podstawy posiadania" dowodzi, że zjawisko posiadania nie jest sztucznym tworem cywilizacji, ale zakorzenia się w  istocie człowieka i świata.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl