Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: R

MONOGRAFIE: R

 
aaa

Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

Radosław Zenderowski

Przedmiotem analiz socjologicznych i politologicznych w niniejszej monografii są relacje między religią a tożsamością narodową i nacjonalizmem w Europie Środkowo-Wschodniej. Zwłaszcza w XIX i XX stuleciu dostrzegamy dwa niezwykle interesujące rodzaje zjawisk, bardzo silnie sprzężonych i wzajemnie się przenikających.
 
 
 
aaa

Rozum praktyczny w filozofii Kanta i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej

Jakub Kloc-Konkołowicz

"To może być słuszne w teorii, ale nie jest nic warte w praktyce!" Immanuel Kant, a po nim Johann Gottlieb Fichte, przedstawiciele niemieckiej filozofii idealistycznej, zakwestionowali to stare  porzekadło, wykazując, że rozum może być praktyczny, a praktyka - kierowana rozumnymi zasadami. Kant przyznał nawet rozumowi praktycznemu pierwszeństwo przed rozumem teoretycznym, a Fichte przekonanie o  prymacie rozumu praktycznego uczynił podstawą swej filozofii.
 
 
 
aaa

Recepcja idei gregoriańskich w Polsce. od początku XIII wieku

Krzysztof Skwierczyński

Reforma gregoriańska była jednym z najważniejszych zjawisk nie tylko w dziejach Kościoła średniowiecznego, lecz także w historii Europy tego okresu. Często nazywana jest wręcz "rewolucją gregoriańską".
 
 
 
aaa

Rilke poetów polskich

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Na tle recepcji europejskiej odbiór Rilkego wśród poetów polskich jest zjawiskiem wyjątkowym. Spojrzenie na rodzimą poezję przez pryzmat lektury klasyka poezji światowej jest próbą odpowiedzi na pytanie o przyczyny "polskiego fenomenu".
 
 
 
aaa

Racjonalność i konflikt wierzeń religijnych

Kazimierz Kondrat

Książka porusza zagadnienia takie, jak: problem wiary religijnej w  aspekcie podmiotowym (akt wiary) oraz przedmiotowym (struktura wierzeń religijnych), kwestia języka religijnego, racjonalności wierzeń religijnych (przegląd głównych teorii dyskutowanych przez analitycznych filozofów religii) oraz problem konfliktu wierzeń religijnych i  możliwości jego, przynajmniej częściowego, przezwyciężenia.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl