Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: S

MONOGRAFIE: S

 
aaa

Spór o panteizm. Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej

Józef Piórczyński

Spór, w którym głównymi antagonistami byli Jacobi i Mendelssohn, dotyczył pierwotnie tego, czy Lessing był spinozystą. Usiłowania rozstrzygnięcia tej kwestii prowadziły z natury rzeczy do zasadniczego sporu o filozofię Spinozy.
 
 
 
aaa

Świadkowie świadectw. Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej

Anna Mach

Literatura postmemorialna omawiana przez badaczkę podejmuje wysiłek dawania świadectwa świadkom oraz bycia świadkiem świadectwa – zapewne nigdy do końca udany. Niełatwy proces włączania powieści o Zagładzie do wspólnotowej pamięci, który obserwujemy od lat 80. XX wieku, jest tutaj poddawany wnikliwej i krytycznej analizie.
 
 
 
aaa

Spór o redukcjonizm w medycynie. Studium filozoficzne i metodologiczne

Marcin Juś

Książka przedstawia analizę problemu redukcjonizmu w medycynie z  perspektywy filozofii nauki. Wskazuje na umiarkowany antyredukcjonizm jako stanowisko najbardziej wartościowe poznawczo w stosowanych naukach medycznych.
 
 
 
aaa

Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku

Magdalena Śniedziewska

Książka stanowi próbę monograficznego ujęcia problemu recepcji siedemnastowiecznego malarstwa holenderskiego w polskiej literaturze powojennej. O skali powziętego przez autorkę zadania świadczy to, że przedmiotem jej badań są nie tylko siedemnastowieczne obrazy holenderskie i, odnoszące się do nich, polskie utwory literackie, ale również teksty dziewiętnastowiecznych pisarzy i krytyków (najczęściej francuskich), które ukształtowały tak zwany mit Holandii złotego wieku.
 
 
 
aaa

System i opowieść. Filozofia narracyjna w myśli F.W.J. Schellinga w latach 1800-1811

Katarzyna Filutowska

Książka dotyczy problemu tzw. filozofii opowiadającej w myśli Schellinga. Jest to szczególny typ dyskursu, w którym - na zasadzie dialektycznej - pogodzone zostają racje kosmogonicznej opowieści o  stworzeniu świata oraz filozoficznego systemu wiedzy, tzn. porządku obrazowego i pojęciowego, mitu i logosu. Czy taka wypowiedź nie prowadzi jednak do poznawczej utopii?
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl