Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: T

MONOGRAFIE: T

 
aaa

Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim

Paweł Majewski

Tekstualizacja doświadczenia to próba syntetycznego opisu procesów, które doprowadziły do powstania „tekstowego obrazu świata” charakterystycznego
dla kultury europejskiej.
 
 
 
aaa

Tora dla narodów świata. Prawa noachicke w ujęciu Majmonidesa

Piotr Majdanik

Tematem książki jest problematyka praw noachickich w pierwszym kodeksie żydowskiego prawa religijnego, Miszne Tora, słynnego halachisty i  filozofa Mojżesza Majmonidesa. Prawa te stanowią – według Tory ustnej – nadany przez Boga kodeks etyczny przeznaczony dla całej ludzkości.
 
 
 
aaa

Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt

Marcin Moskalewicz

Kluczem do zrozumienia fragmentarycznej myśli Hannah Arendt jest filozofia historii zarówno w znaczeniu spekulatywnym, jak i krytycznym. Odpowiedź Arendt na totalitaryzm – na zwycięstwo fizjologii nad polityką – jest jednocześnie przemyślana i radykalna.
 
 
 
aaa

Trudne początki Polski

Przemysław Urbańczyk

Książka jest próbą podjęcia krytycznej dyskusji z wieloma utrwalonymi poglądami na początki polskiej państwowości.
 
 
 
aaa

Tradycja i władza. Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów 774-875

Aneta Pieniądz

W 774 roku, po wielomiesięcznym oblężeniu, Karol Wielki wkroczył do Pawii, kładąc kres istnieniu niezależnego Królestwa Longobardów w  Italii. Zwycięstwo to otwiera okres największych tryumfów politycznych monarchy, który nie bez racji bywa nazywany "ojcem Europy”.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl