Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: W

MONOGRAFIE: W

 
aaa

W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa anglosaskiego

Tymoteusz Zych

W tradycji prawa anglosaskiego instytucja wiążącego precedensu sądowego jest traktowana jako czynnik zwiększający poziom przewidywalności orzeczeń sądowych. Stanowisko to może prima facie wydawać się zaskakujące z perspektywy prawnika wykształconego w Europie kontynentalnej.

Autor książki podejmuje próbę określenia zależności między rozwojem sposobu pojmowania pewności prawa na przestrzeni dziejów prawa anglosaskiego a procesem kształtowania się w tym systemie wiążącej zasady stare decisis.

 

 
 
 
aaa

W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena

Agata Lubowicka

W sercu Ultima Thule Agaty Lubowickiej to literackie odczytanie nieznanych w Polsce relacji z ekspedycji do Grenlandii Północnej najznamienitszego duńsko-grenlandzkiego polarnika, Knuda Rasmussena (1879–1933). Rasmussen, podróżnik i kolonizator, który całe swoje życie poświęcił badaniu społeczności inuickich, bardziej niż ktokolwiek inny przyczynił się do utrwalenia romantycznego wizerunku Grenlandii i jej mieszkańców w  dyskursie europejskim. Celem autorki jest zbadanie związków literackiej konstrukcji Grenlandii Północnej w analizowanych utworach z procesem ekspansji terytorialnej państwa duńskiego.
 
 
 
aaa

W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze

Karol Myśliwiec

Monografia W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze jest syntezą osiągnięć naukowych polsko-egipskiej misji archeologicznej prowadzącej od 1987 roku wykopaliska po zachodniej stronie piramidy, tzw. piramidy schodkowej, zbudowanej w początkach III dynastii (ok. 2650 rok p.n.e.) przez legendarnego architekta o imieniu Imhotep. Misją kieruje autor książki. Efektem dwudziestu dotychczasowych kampanii wykopaliskowych było odkrycie dwu cmentarzysk z epok odległych od siebie o dwa tysiąclecia: nekropoli wielmożów ze schyłkowej fazy tzw. Starego Państwa (ostatnie stulecia III tysiąclecia p.n.e.) i Okresu Ptolemejskiego (trzy ostatnie stulecia I tysiąclecia p.n.e.).
 
 
 
aaa

Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych. Perspektywa mechanistyczna

Paweł Gładziejewski

Przez dziesięciolecia wydawało się, że teza o reprezentacyjnej naturze umysłu stanowi teoretyczny fundament i spoiwo kognitywistyki. Nauki kognitywne miały „znaturalizować” filozoficzną ideę, że poznanie świata jest zapośredniczone przez wewnętrzne, umysłowe reprezentacje, a następnie wykorzystać ją w próbach dostarczenia naukowego wyjaśnienia zjawisk poznawczych. Dziś powodzenie tego projektu podaje się w wątpliwość.
 
 
 
aaa

Wiara w egzystencji. Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach pseudonimowych Sørena Kierkegaarda

Andrzej Słowikowski

Przedmiotem książki jest egzystencjalna myśl duńskiego filozofa Sørena Kierkegaarda rozpatrywana jako pewien szczególny projekt antropologiczny, którego zadanie stanowi próba odpowiedzi na pytanie: co to znaczy stawać się i być chrześcijaninem?
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl