Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY: Z

MONOGRAFIE: Z

 
aaa

Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu

Krzysztof Rzepkowski

Jak Europa długa i szeroka młynarze przez wieki cieszyli się złą reputacją, zarówno w opinii ludzi pióra, jak i w oczach ludu. Cyceron uważał ich profesję za plugawe zajęcie, którym para się tylko motłoch, Boccaccio zrównywał ich status społeczny z ówczesnym statusem czarnoskórych Afrykanów, Chaucer odmalował jako nalanych opojów i bezwzględnych oszustów, a Rabelais widział w nich kutych złodziei.
 
 
 
aaa

Z ciemności. O twórczości Juliana Stryjkowskiego

Ireneusz Piekarski

Książka poświęcona jest twórczości i biografii Juliana Stryjkowskiego. Obejmuje najsłabiej znany okres życia pisarza i koncentruje się na żydowskim wymiarze jego dzieła. Praca przynosi „nowe i bardzo cenne ustalenia faktograficzne": prezentuje wydobyte z międzywojennej prasy polsko-żydowskiej i z czasopism doby wojny nieznane wcześniej tłumaczenia, recenzje, artykuły i juwenilne nowelki późniejszego autora Głosów w ciemności.
 
 
 
aaa

Za murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu

Jacek Gądecki

Osiedla grodzone są jednym z ważniejszych symboli przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych, które dokonały się we współczesnej Polsce. Ich liczba, skala i różnorodność muszą rodzić liczne pytania nie tylko wśród krytycznie nastawionych badaczy społecznych czy miejskich, ale również wśród samych mieszkańców miast, żyjących po obu stronach murów. Osiedla grodzone nie są traktowane w książce wyłącznie jako fizyczne obiekty, ale przede wszystkim jako konstrukty społeczno-kulturowe.
 
 
 
aaa

Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku

Nikodem Bończa-Tomaszewski

Książka ta to pasjonująca podróż intelektualna, w trakcie której poznajemy młodzieńcze fascynacje pokolenia Nietzschego, jesteśmy świadkami narodzin polskiej sztuki stricte narodowej, obserwujemy proces kreowania narodowych bohaterów (tych sprzed wieków i tych współczesnych) i wręcz "wymyślania tradycji”, by w końcu dotrzeć do źródeł polskości.
 
 
 
aaa

Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Roman Michałowski

Książka ta, będąc głosem w debacie nad rokiem tysięcznym, koncentruje się na zagadnieniu szczegółowym: na powstaniu arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w trzydzieści cztery lata po chrzcie Mieszka I.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl