Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONOGRAFIE

 
aaa

Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie. w latach 1500-1572 w kontekście międzynarodowym

Andrzej Dziubiński

Książka zawiera szczegółową analizę dwustronnych stosunków dyplomatycznych między polskim dworem królewskim a Portą Osmańską w  latach 1500-1572, w powiązaniu z wydarzeniami międzynarodowymi. Uwzględniona została również wewnętrzna sytuacja w Turcji, mająca pośredni lub bezpośredni wpływ na politykę tego państwa wobec Polski.
 
 
 
aaa

Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku

Andrzej Dziubiński

Autor na podstawie analizy dokumentów, zwłaszcza tych znajdujących się w  Archiwum Miasta Lwowa i w Archiwum Historycznym Kijowa, rekonstruuje nieznane dzieje handlu polsko-tureckiego, którego rozkwit przypadł na lata 1550-1650.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl