Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONOGRAFIE

 
aaa

Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej

Hanna Bojar

Książka jest poświęcona socjologicznej problematyce zmian ustrojowych. W  swej pracy autorka analizuje stosunki zachodzące pomiędzy różnymi typami zbiorowości społecznych w warunkach radykalnej rekonstrukcji demokratycznej współczesnego społeczeństwa polskiego.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl