Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONOGRAFIE

 
aaa

Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863-1915. Szkic do portretu zbiorowego

Łukasz Chimiak

W książce, po raz pierwszy w naszej historiografii, zaprezentowano szczegółową analizę działania i składu personalnego wyższej administracji carskiej okresu zaborów. Bazę źródłową pracy stanowią nieznane dotąd dokumenty pochodzące z archiwów polskich i rosyjskich. Autor dokonał także podsumowania dotychczasowych badań historiografii krajowej i obcej w zakresie rozważanej problematyki.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl