Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONOGRAFIE

 
aaa

Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo

Katarzyna Cieślak

W bogatej literaturze na temat Gdańska jest to pierwsza tak szeroko pomyślana rozprawa o problematyce gdańskiej sztuki protestanckiej w  XVI-XVIII w., obejmująca obszerny kontekst spraw doktrynalno-teologicznych, społecznych i polityczno-państwowych.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl