Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONOGRAFIE

 
aaa

Początki chasydyzmu polskiego

Jan Doktór

Zdaniem autora tej monografii chasydyzm polski narodził się w  Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku na fali nadziei mesjańskich. Ramy czasowe książki wyznaczają dwie daty: rok 1700, kiedy wyrusza do Ziemi Świętej wielka pielgrzymka "chewrat chasidim” (bractwa pobożnych), a w źródłach pojawiają się doniesienia o niedawno powstałej w  Rzeczypospolitej "sekcie nowych chasydów”, oraz początek lat osiemdziesiątych XVIII wieku, kiedy wśród polskich Żydów miał miejsce ostatni w XVIII wieku zryw mesjański, w którym wzięły udział wszystkie ugrupowania chasydzkie.
 
 
 
aaa

Śladami mesjasza-apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji

Jan Doktór

Książka przedstawia dzieje jednego z dwu nurtów sabbataizmu - największego żydowskiego ruchu mesjańskiego, zapoczątkowanego w połowie XVII w. przez smyrneńskiego kabalistę Sabbataja Cwi, który ogłosił się mesjaszem.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl