Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONOGRAFIE

 
aaa

Polska klasa średnia

Henryk Domański

Monografia poświęcona jest procesom rozwoju klasy średniej w Polsce. Autor, wybitny specjalista w dziedzinie problematyki uwarstwienia i  podziałów klasowych w społeczeństwie polskim, czyni przedmiotem wnikliwej analizy swoistość tworzenia się, rozwój, perspektywy i szanse polskiej klasy średniej - tej kategorii w strukturze społecznej, którą powszechnie uważa się za główną siłę napędową i wskaźnik stabilności gospodarki rynkowej.
 
 
 
aaa

Prestiż

Henryk Domański

Należy postawić pytanie, czym jest prestiż, nazywany też poważaniem, szacunkiem, estymą, respektem, honorem, wreszcie statusem społecznym. Z  jednej strony jest wartością, którą daje się innym, z drugiej - samemu się ją otrzymuje.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl