Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONOGRAFIE

 
aaa

Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Anna Engelking

Przedmiotem książki nie jest ani sowietyzacja wsi białoruskiej, ani też specyfika postkomunistycznej mentalności – choć można ją uważać za pracę sowietologiczną. Kołchoźnicy to analiza antropologiczna, dekonstruująca potoczny stereotyp kołchozu jako instytucji nieodłącznej od fenomenu homo sovieticus.
 
 
 
aaa

Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa

Anna Engelking

Tematem książki jest ludowy rytuał klątwy w kulturze pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Autorka podejmuje się etnolingwistycznego opisu zjawiska, poszukując jego wewnętrznego systemu w ujęciu synchronicznym.
 
 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl