Pokaż wszystkie dziedziny
Sortuj wg daty publikacji
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

AUTORZY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Nagrody

Seria Monografie została nagrodzona:
 • Nagrodą Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za publikację autorstwa Karola Myśliwca pt. W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze - 2017 r.,
 • „Złotym Piórem Fredry” w kategorii wydarzenie edytorskie na Spotkaniach Wydawców Dobrej Książki we Wrocławiu w 1995 r.,
 • Nagrodą Atena 98 w konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką na V Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA w Warszawie, przyznaną za poziom merytoryczny i edytorski serii.

Ponadto autorzy książek otrzymali następujące nagrody indywidualne:

Edward Balcerzan, Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty
 • Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza (Kraków 2014 r.)
Jacek Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka
 • Nagroda KLIO w kategorii autorskiej (Warszawa 1998 r.)
 • Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza (Kraków 1999 r.)
Wojciech Bałus, Gotyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku
 • Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza (Kraków 2012 r.)
Wojciech Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie
 • Nagroda KLIO I stopnia w kategorii monografii naukowych (Warszawa 2003 r.)
Łukasz Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863-1915. Szkic do portretu zbiorowego
 • Nagroda KLIO w kategorii monografii naukowych (Warszawa 1999 r.)
Jan Doktór, Początki chasydyzmu polskiego
 • Nagroda KLIO w kategorii autorskiej (Warszawa 2004 r.)
Agata Dziuban, Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim
 • Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza (Kraków 2014 r.)
Andrzej Dziubiński, Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku
 • Nagroda KLIO w kategorii monografii naukowej (Warszawa 1997 r.)
Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku
 • Wyróżnienie w konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej przyznane podczas XIX Wrocławskich Targów Książki Naukowej (Wrocław 2013 r.)
 • Nagroda "Przeglądu Wschodniego" w kategorii Dzieła Krajowe (Warszawa 2012 r.)
 • Nominacja do Nagrody Giedroycia (Lublin 2013 r.)
Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych
 • Nagroda Ossowskiego (Warszawa 2010 r.)
Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
 • Nagroda za Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej przyznana podczas XVIII Wrocławskich Targów Książki Naukowej (Wrocław 2012 r.)
Maciej Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego
 • Indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004 r.)
Teresa Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości
 • Nagroda im. J. Długosza (Kraków 2003 r.)
Michał Łuczewski, Odwieczny naród
 • Nagroda Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera (Kraków 2013 r.)
 • Nominacja do Nagrody Giedroycia (Lublin 2013 r.)
 • Nominacja do Nagrody im. J. Długosza (Kraków 2013 r.)
 • Nagroda Ossowskiego (Warszawa 2012 r.)
Halina Manikowska, Jerozolima-Rzym-Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
 • Nagroda KLIO w kategorii autorskiej (Warszawa 2009 r.)
Antoni Mączak, Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej
 • Nagroda KLIO I stopnia w kategorii autorskiej (Warszawa 2003 r.)
Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki
 • Nagroda KLIO I stopnia w kategorii autorskiej (Warszawa 2006 r.)
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe (Warszawa 2007 r.)
Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej
 • Nagroda główna w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką o Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań 2012 r.)
 • Nagroda Naukowa miasta Poznania (Poznań 2012 r.)
Maciej Mycielski, "Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli". Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku)
 • Nagroda KLIO w kategorii monografii naukowej (Warszawa 2005 r.)
Karol Myśliwiec, W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2017 r.)
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII-XV w.). Centrum czy peryferie?
 • Nagroda KLIO w kategorii monografii naukowej (Warszawa 2009 r.)
Ryszard Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie
 • Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza (Kraków 1998 r.)
Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny
 • Nagroda Aleksandra Brücknera w dziedzinie literatury i filologii (Warszawa 1998 r.)
 • nominacja do Nagrody im. Jana Długosza (Kraków 1998 r.)
Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku
 • Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza (Kraków 2013 r.)
Danuta Sosnowska, Seweryn Goszczyński: biografia duchowa
 • Nominacja do Nagrody Literackiej NIKE (2001 r.)
Barbara Szmigielska, Marzenia senne dzieci
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w kategorii rozpraw habilitacyjnych (2003 r.)
Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2011 r.)
 • Nagroda w dziedzinie filozofii im. Tadeusza Kotarbińskiego przyznana przez Wydział I Nauk Społecznych PAN (2010 r.)
Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku
 • wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w Konkursie ACADEMIA 2014 dla Najlepszej Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych
Michał Tymowski, Państwa Afryki przedkolonialnej
 • Nagroda KLIO w kategorii autorskiej (Warszawa 1999 r.)
Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie ACADEMIA 2017 dla Najlepszej Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych
Przemysław Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (Poznań 2013)

Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski

 • Nagroda KLIO I stopnia w kategorii autorskiej (Warszawa 2008 r.)
Krzysztof Wójtowicz, O pojęciu dowodu w matematyce
 • VI Targi Academia 2012 - wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką i Naukową (Warszawa 2012 r.)
Renata Ziemińska, Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności
 • Zachodniopomorski Nobel w dziedzinie nauk humanistycznych (Szczecin 2013)
Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi
 • Nagroda KLIO w kategorii monografii naukowej (Warszawa 2009 r.)


 
Copyright © 2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
02-611 WARSZAWA, ul. Krasickiego 20/22 | tel. 22 845 95 00 | faks 22 845 95 05 | e-mail: fnp@fnp.org.pl