_MG_6120 kopia

Wybierz dział

Pion Programowy

Zespół ds. Koordynacji Programów

Zespół ds. Międzynarodowych Agend Badawczych

Zespół ds. Umów i Płatności

Zespół ds. Współpracy Zewnętrznej

Zespół ds. Promocji Programów

Pion Planowania, Analiz i Kontroli Zewnętrznej

Pion Finansowo-Księgowy

Pion Organizacyjno-Administracyjny

Zespół ds. Ewaluacji i Analiz Programowych

Koordynator ds. Personalnych