BITECH

Celem programu była pomoc najlepszym polskim ośrodkom, zajmujących się badaniami w zakresie biotechnologii, w zakupach aparatury badawczej.

Konkurs BITECH zrealizowano w 1995 roku.

Opis programu

Cele

Aby znaczące osiągnięcia w dziedzinie teorii biotechnologii mogły być przeniesione do praktyki, niezbędny jest dostęp do nowoczesnej specjalistycznej aparatury. Z myślą o tym Fundacja zorganizowała w 1995 roku konkurs o nazwie BITECH, którego celem było wspomożenie najlepszych polskich ośrodków, zajmujących się badaniami w zakresie biotechnologii, w zakupach aparatury badawczej.

Adresaci

Zespoły naukowe, działające w ramach najlepszych polskich ośrodków, głównie w wyższych uczelniach i jednostkach PAN, zajmujące się badaniami w zakresie biotechnologii.

Oferta

Na konkurs BITECH wpłynęło ponad 100 wniosków z 48 placówek naukowych na łączną kwotę ok. 22 mln zł. Na podstawie opinii ekspertów, Zarząd Fundacji wyłonił 23 laureatów konkursu, którym przyznano łącznie ponad 5,5 mln zł.

Procedura

Przy rozstrzyganiu konkursu priorytet przyznano wnioskom o zakupy aparatury technologicznej, głównie instalacji bioreaktorowych i urządzeń służących rozdzielaniu i czyszczeniu substancji biologicznych.