Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Adresaci

Uczeni ze stopniem naukowym doktora posiadający wybitny oraz udokumentowany dorobek w dziedzinie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Oferta

Imienne stypendium naukowe przyznawane na okres 12 miesięcy. Wysokość stypendium w pierwszym konkursie (2015) wynosi 90 000 PLN.

Procedura

Konkurs jest prowadzony w oparciu o nominacje.

Wyboru laureata Stypendium dokonuje Kapituła, w skład której wchodzą uczeni o uznanym autorytecie w zakresie filozofii. W składzie Kapituły zasiadają:

  1. Rémi Brague (Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium i L’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paryż)
  2. Wolf Lepenies (Freie Universität, Berlin)
  3. Mark Lilla (Columbia University, NY)
  4. Sir Noel Malcolm (All Souls College, Oxford)
  5. Steven Nadler (University of Wisconsin-Madison, USA)
  6. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
  7. Karol Tarnowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Procedura konkursowa podzielona jest na dwa etapy:

  • W pierwszym etapie kandydatów do Stypendium zgłaszają zaproszeni imiennie przez Kapitułę wybitni przedstawiciele nauki. Autonominacje nie będą rozpatrywane.
  • W drugim etapie Kapituła zaprasza nominowanych kandydatów do złożenia wniosku konkursowego obejmującego opis dorobku naukowego oraz plany badawcze na okres 12 miesięcy.

W celu uzyskania dodatkowych opinii o kandydacie Kapituła może powołać recenzentów.

Konkurs o Stypendium będzie organizowany raz na dwa lata.

Termin aplikacji

Upłynął termin nadsyłania nominacji. Nowy termin zostanie ogłoszony wkrótce.

Kontakt
Justyna Motrenko

Justyna Motrenko

Koordynator programu

tel.: 22 845 95 32