Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Adresaci

Uczeni ze stopniem naukowym doktora posiadający wybitny oraz udokumentowany dorobek w dziedzinie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Oferta

Stypendium naukowe przyznawane jest co dwa lata. Wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 100 000 zł.

Procedura

Konkurs jest prowadzony w oparciu o nominacje.

Procedura konkursowa podzielona jest na dwa etapy:

  • W pierwszym etapie kandydatów do Stypendium zgłaszają zaproszeni imiennie przez Kapitułę wybitni przedstawiciele nauki. Autonominacje nie będą rozpatrywane.
  • W drugim etapie Kapituła zaprasza nominowanych kandydatów do złożenia wniosku konkursowego obejmującego opis dorobku naukowego oraz plany badawcze na okres 12 miesięcy.

W celu uzyskania dodatkowych opinii o kandydacie Kapituła może powołać recenzentów.

Konkurs o Stypendium będzie organizowany raz na dwa lata.

Termin aplikacji

Upłynął termin nadsyłania nominacji. Nowy termin zostanie ogłoszony wkrótce.

Kontakt
Justyna Motrenko

Justyna Motrenko

Koordynator programu

tel.: 22 845 95 32