Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Program mający na celu stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:
•    identyfikowania programów i tematów badawczych,
•    polityki personalnej,
•    zarządzania pracami B+R,
•    komercjalizacji wyników prac B+R,
które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze – oryginalne programy badawczo-rozwojowe – we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z zagranicy.

Wyniki przeprowadzanej przez recenzentów oceny merytorycznej wniosków złożonych w pierwszej edycji programu MAB będą dostępne w pierwszych dniach maja. Wnioskodawcy, którzy zostaną zaproszeni do złożenia trzeciej części wniosku, będą proszeni o załączenie wymaganych dokumentów w systemie elektronicznym do dnia 16 maja 2016 r. do godziny 16:00.

Rozmowy z Interdyscyplinarnym Panelem Ekspertów planowane są na dni 30 maja-1 czerwca 2016 r.

Pragniemy również poinformować, iż do wniosku online dołączono nową instrukcję – Budget guide – która powstała, by ułatwić Państwu poprawne wypełnienie zakładki ‘Budżet’.

Opis programu