MISTRZ

Subsydia profesorskie

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Wspieranie wybitnych uczonych poprzez subsydia, które pozwolą im zintensyfikować prowadzone dotychczas prace badawcze lub umożliwią podjęcie nowych kierunków badań.

Zobacz animację o programie MISTRZ

Adresaci

Uczeni o znaczącym dorobku badawczym i sukcesach w pracy z młodą kadrą naukową (za wyjątkiem badaczy piastujących stanowiska rektorów lub prorektorów, a także dyrektorów instytutów naukowych).

W 2015 roku konkurs skierowany jest do uczonych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Oferta

Subsydium może trwać od 12 do 36 miesięcy i może wynosić do 300 tys. zł. Subsydium obejmuje:

  • imienne stypendium laureata,
  • część stypendialną przeznaczoną na finansowanie stypendiów dla młodych naukowców,
  • część subwencyjną, którą laureat może rozporządzać zgodnie ze swoim uznaniem, przeznaczając środki finansowe na zakup książek i czasopism naukowych, aparatury, specjalistycznych programów komputerowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, na udział w konferencjach, finansowanie krótkich wyjazdów naukowych, organizowanie seminariów oraz środki na publikacje prac naukowych w najlepszych czasopismach typu Open Access,
  • narzut jednostki zatrudniającej laureata w wysokości do 5% (naliczany od części subwencyjnej).
Procedura

Subsydia przyznawane są na drodze zamkniętego konkursu, obejmującego co roku jeden z czterech poniższych obszarów:

  • obszar I: nauki o życiu i o Ziemi
  • obszar II: nauki chemiczne i o materiałach
  • obszar III: nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie
  • obszar IV: nauki społeczne i humanistyczne.

Kandydatów zgłasza powołana przez Fundację grupa kilkudziesięciu wybitnych uczonych, uznawanych za autorytety w danej dziedzinie. Na tej podstawie Fundacja tworzy listę zaproszonych do udziału w konkursie. Ci z zaproszonych uczonych, którzy zechcą w nim uczestniczyć, przedstawić powinni informację o swoich zamierzeniach naukowych wraz z projektem wykorzystania subsydiów. Zarząd Fundacji wyłania laureatów posiłkując się opiniami recenzentów.

Termin aplikacji

Tryb nominacji - konkurs zamknięty.

Kontakt
Osoba

Ewa Śliwowska

Specjalista ds. Umów i Płatności

tel.: 22 845 95 25