Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus)

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus) jest przyznawana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej.


Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, mogących wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Adresaci

Kandydatami mogą być uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Ponadto, uczeni ci powinni być liderami zespołów badawczych zaangażowani w aktywne projekt naukowe. Kandydaci nie powinni zajmować stanowisk kierowniczych mogących utrudniać im prowadzenie działalności badawczej.

Od kandydatów oczekuje się by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.

Oferta

Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu parze uczonych, niezależnie od uprawianej przez nich dziedziny nauki.

Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro (100 000 euro dla każdego z dwóch laureatów). Laureat z Polski otrzymuje:

 • 20 000 euro nagrody imiennej
 • 80 000 euro jako część subwencyjna nagrody
Procedura

Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Autonominacje będą rozpatrywane.

Nominacje powinny być składane w języku angielskim do biura DFG lub FNP, zgodnie z instrukcjami publikowanymi przy otwarciu kolejnej edycji konkursu.

Laureatów nagrody wybiera Jury powołane wspólnie przez DFG i FNP. Jury nagrody składa się z członków stałych Jury oraz członków stowarzyszonych Jury.

Wśród sześciu członków stałych Jury Nagrody COPERNICUS zasiadają:

 • Prof. Bernd Büchner [Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden] – przewodniczący Jury
 • Dr hab. Grażyna Jurkowlaniec [Instytut Historii Sztuki UW]
 • Prof. Włodzimierz Krzyżosiak [Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu]
 • Prof. Maria Mittag [Institut für Allgemeine Botanik, Friedrich-Schiller-Universitat Jena]
 • Prof. Mieczysław Mąkosza [Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie]
 • Prof. Adam Wolisz [Institut für Telekommunikationssysteme, Technische Universität Berlin]

Dla zapewnienia odpowiednich kwalifikacji eksperckich Jury, DFG i FNP mogą powołać do czterech dodatkowych członków stowarzyszonych Jury, zależnie od dziedzin nauki reprezentowanych przez kandydatów w danej edycji konkursu.

Link: Ogłoszenie o konkursie COPERNICUS 2016

Termin aplikacji

Termin nadsyłania wniosków do kolejnego konkursu zostanie ogłoszony wkrótce.

Kontakt
Justyna Motrenko

Justyna Motrenko

Koordynator programu

tel.: 22 845 95 32  

Dodatkowe Informacje

Nagroda jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft.

 • Pierwszy konkurs odbył się w 2006 roku a ceremonia wręczenia Nagrody COPERNICUS została zorganizowana 2 maja 2006 w Max Liebermann Haus w Berlinie.
 • Druga edycja konkursu odbyła się w 2008 roku. Ceremonia wręczenia odbyła się 14 maja 2008 r. w Starej Pomarańczarni (Łazienki Królewskie w Warszawie)
 • Trzecia edycja konkursu została rozstrzygnięta w 2010 roku. Wręczenie nagrody odbyło się 10 maja 2010 roku w Berlinie, w sali im. Leibniza Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk.
 • Czwarta edycja konkursu została rozstrzygnięta w 2012 roku. Wręczenie nagrody odbyło się 17 września 2012 roku w Warszawie, w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich.
 • Piątą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2014 roku. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 10 września w Sali im. Leibniza Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk.
 • Szóstą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2016 roku. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 7 czerwca 2016 r. w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.