SKILLS – Spotkania z inicjatywy uczestników i uczestniczek projektu SKILLS

Opis programu

Cele

Nabór wniosków o organizację spotkań został zakończony. Fundacja nie przewiduje dalszego naboru wniosków.

 

Celem spotkań jest prezentacja najnowszych kierunków badań, wymiana myśli i doświadczeń oraz integracja środowiska naukowego. Preferowane będą spotkania w ramach grupy badawczej, spotkania współpracujących ze sobą zespołów badawczych, których cel i program dotyczył będzie obszaru tematycznego projektu SKILLS, w szczególności:

  • zarządzania w nauce;
  • współpracy interdyscyplinarnej;
  • komercjalizacji rezultatów prac badawczych i przedsiębiorczości w nauce;
  • komunikacji naukowej i popularyzacji nauki;
  • mentoringu w nauce;
  • rozwoju kariery naukowej i polityki naukowej.
Adresaci

Inicjatorzy spotkań:  spotkania mogą inicjować uczestnicy i uczestniczki projektu SKILLS, tj. osoby które w związku z udziałem w innych, wcześniejszych  wydarzeniach organizowanych w ramach projektu SKILLS podpisały Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych;

Uczestnicy: uczestnicy i uczestniczki projektu SKILLS, inne osoby zainteresowane (w przypadku niektórych spotkań ustalane są dodatkowe kryteria udziału).

Procedura

Inicjowanie spotkania:

Aby zorganizować spotkanie (dotyczy wyłącznie uczestników i uczestniczek projektu SKILLS)  należy zalogować się w bazie http://szkolenia.fnp.org.pl/  wybrać zakładkę Wnioski o organizację spotkań i wypełnić wniosek. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Wytycznymi dotyczącymi organizacji spotkań z inicjatywy uczestników i uczestniczek projektu Skills  (zamieszczonymi poniżej) oraz ze Wskazówkami dotyczącymi wypełnienia wniosku o organizację spotkania (zamieszczonymi
w bazie w zakładce Wniosek organizację spotkania).

Udział w spotkaniu:

Aby wziąć udział w danym spotkaniu należy zapoznać się z Warunkami uczestnictwa w spotkaniach (zamieszczonymi poniżej), informacją o  kryteriach udziału w spotkaniu zamieszczoną na stronie FNP i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:http://konferencje.fnp.org.pl/spotkaniazinicjatywy.aspx

Termin aplikacji
Fundacja nie przewiduje dalszych naborów wniosków o organizację spotkań.
Kontakt
Emilia Wojewoda_MG_0159_2

Emilia Wojewoda

Główny specjalista ds. Umów i Płatności

tel.: 22 845 95 48, 728 344 250  

Jagoda Brewczak_MG_0510_2

Jagoda Brewczak

Główny specjalista ds. Umów i Płatności

tel.: 22 845 95 16  

Dodatkowe Informacje

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis