WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE dla laureatów programu MISTRZ

Stypendia typu sabbatical leave dla laureatów programu MISTRZ (dawniej: Subsydia profesorskie), którzy zakończyli realizację subsydium.

Aktualności w programie:

Opis programu

Cele

Wspieranie wybitnych uczonych poprzez umożliwienie im wyjazdu (o charakterze sabbatical leave) do uznanych ośrodków naukowych za granicą w celu prowadzenia tam pracy badawczej.

Adresaci

Laureaci programu MISTRZ (wcześniej – Subsydia Profesorskie), którzy:

  • zakończyli realizację projektu w programie MISTRZ, a ich sprawozdanie końcowe zostało zaakceptowane przez FNP
  • są pracownikami polskiej jednostki naukowej.
Oferta

Wysokość stypendium wynosi do 5 500 Euro miesięcznie i jest przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy.

Procedura

Konkurs o wyjazdowe stypendia naukowe odbywa się raz w roku.

W każdym konkursie przyznawanych jest do 3 stypendiów. Wyjazdowe stypendium naukowe można otrzymać jeden raz.Jego realizacja musi się rozpocząć w ciągu 9 miesięcy od momentu przyznania.

Termin aplikacji

Nabór zakończył się 11.01.2016. Kolejny termin zostanie podany wkrótce

Kontakt
J_Wegrzyn

dr Judyta Węgrzyn

Specjalista ds. Programowych

tel.: 22 311 84 39